Trainingsuren

U6-U7

Woensdag en Vrijdag
18:15 - 19:15

U8-U12-U13

Woensdag en Vrijdag 
18:15 - 19:30

U15

Dinsdag en Vrijdag
18:00 - 19:30

Techniektraining
Larose Mann
0472-93.22.08

U8

Maandag
18:00 - 19:00

U12-U13

Maandag
19:15 - 20:15

Keepertraining

Stijn Polaris
0496-99.93.24

Maandag
18:30 - 19:30

Missie en Visie

 • Kinderen uit de regio opleiden tot volwassen voetballers, om zo door te stromen naar een voor hun zo hoogst mogelijk niveau.
 • Kinderen hun vrijetijdsbesteding zinvol in te vullen door sportief, sociaal en mentaal verder te laten ontwikkelen.
 • De FUN-factor in het jeugdvoetbal niet uit het oog te verliezen
 • Een goede, stabiele en familiale club verder uitbouwen met meer leden, medewerkers en sympathisanten .
 • Sport en ontspanning aanbieden aan verantwoorde lidgelden.
 • Fier zijn op onze club en dat uitstralen op een positieve manier.
 • VV Nieuwerkerken is een club waar iedereen welkom is, en heeft als doel de kunst van het voetbal aan te leren en waarden en normen naar waarde te schatten. Fair-play en respect naar iedereen toe zijn bij ons werkwoorden.


JE TRACHT TE PRESTEREN

MAAR JE MOET JE AMUSEREN


Panathlonverklaring

Fair-Play

1

Respect voor de spelregels

2

Respect voor de scheidsrechter en de officials

3

Respect voor je eigen club

4

Respect voor de tegenstrever

5

Respect voor je medemaats

6

Respect voor ALLE collega voetballers

7

Respect voor de supporters van andere ploegen

8

Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)

9

Respect voor alle medewerkers.

CHARTER ANTI RACISME

Rode kaart tegen racisme en discriminatie

De voetbalclubs erkennen de belangrijke rol die de sport vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomsten. De voetbalclubs kunnen veel doen voor het bevorderen van participatie. Daarom zullen ze, in het raam van hun opvoedende opdracht, promotie voeren voor meer fair-play en zullen ze de rode kaart tonen aan alle vormen van racisme en discriminatie.


 • Door via al hun acties en communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;
 • Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen;
 • Door op te treden als een opvoedende kracht die de samenwerking tussen de gezinnen, het schoolmilieu en het lokale verenigingsleven bevordert;
 • Door opname in hun reglement van inwendige orde van een expliciet verbod van elke vorm van racisme en van elke andere vorm van discriminerende houding, zoals antisemitisme, homofobie, seksisme, islamfobie… en van de ermee gepaard gaande symbolen;
 • Door het geven van instructies aan hun leden en verantwoordelijken om de toegang tot de sportactiviteiten te weigeren aan elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kleren draagt;
 • Door zich te engageren tot het verwijderen van alle provocerende symbolen en teksten in en rond hun voetbalvelden en op de internetsites;
 • Door waakzaam te blijven en preventief op te treden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;
 • Door het overmaken van alle informatie over racistische of discriminerende ontsporingen aan de lokale overheden en aan de bondsinstanties;
 • Door de slachtoffers van racisme en discriminatie te steunen, eventueel met bijstand van bevoegde instellingen, zoals het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, of van gespecialiseerde verenigingen, zoals het MRAX en de Liga voor de Mensenrechten;
 • Door de naleving van de wetgeving en de richtlijnen inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap en door de realisatie, daar waar mogelijk, van de passende voorzieningen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken;
 • Door de regelmatige evaluatie van de principes vervat in dit charter. Daartoe kunnen de clubs ondersteuning vragen aan de gespecialiseerde instellingen, aan de bondsinstanties en aan de Minister bevoegd voor Sport;


De clubs zorgen voor de bekendmaking van dit charter bij alle personen die deelnemen aan het voetbalgebeuren.

De clubs verbinden zich tot zichtbare en leesbare plaatsing en/of aanplakking van dit charter aan de toegangen tot de terreinen, in de kleedkamers, kantines en tribunes.

Bij VV Nieuwerkerken moeten alle vormen van racisme en discriminatie onmiddellijk gemeld worden aan TVJO, trainer of afgevaardigde.