Sportongeval We wensen het natuurlijk niemand toe, maar de meeste spelers/ouders weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur oplopen tijdens de training en/of wedstrijd.

Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en/of onkostennota’s.

Om dergelijke problemen te vermijden, geven we een kort overzicht van de te volgen procedure.


Het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” kan men bekomen bij:
• Onze gerechtigde correspondent Ivan Bamps
• De trainer en/of ploegafgevaardigde/kantine.

- Wanneer kan u een ongevalsaangifte laten invullen ? 
    
Bij een doktersbezoek dat voortvloeit uit een kwetsuur opgelopen op training of wedstrijd.Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de kosten?


Stap 1 :

1

De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een arts en neemt het formulier “Aangifte voor ongeval” mee. De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.

2

Gelieve op een bijgevoegd papiertje te beschrijven hoe het ongeval is gebeurd en tijdens welke training of wedstrijd, en de omstandigheden van het ongeval (bijv. trap, val, voet verzwikt, bal op neus, …)

3

Vervolgens bezorgt u het ongevallenformulier, voorzien van een kleefstrookje van de mutualiteit en het papiertje met de bijkomende info en de beschrijving van de feiten aan de GC.

4

Onze GC moet het ingevulde formulier opsturen naar de voetbalbond en dat moet gebeuren uiterlijk binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval. Vandaar het belang om zo vlug mogelijk de ongevalsaangifte ingevuld terug te bezorgen aan de club.

5

De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval verzamelen.


Opmerking:

• Is dit formulier niet binnen de 21 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten.

• Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker 9 beurten aan).

• Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende). 

Stap 2 :

6

Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er in Brussel een dossier is aangelegd, zal u een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.

7

Indien de arts beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de arts bij de GC die op haar beurt een aanvraag zal indienen in Brussel. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende sessie moet aangevat worden.De voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven voor een welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum.

Opmerking:

• De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.

• Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.

• Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen. 

Stap 3 :

8

Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.

9

Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan de GC die dit onmiddellijk opstuurt naar Brussel.

10

Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt VV Nieuwerkerken het bedrag van de tussenkomst.

11

De speler/ouder ontvangt dit bedrag van de gerechtigd correspondent of laat het storten op een bankrekening.


VV NIEUWERKERKEN ZIET AF VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID
INDIEN DEZE PROCEDURE NIET WERD GERESPECTEERD