• Kinderen uit de regio opleiden tot volwassen voetballers, om zo door te stromen naar een voor hun zo hoogst mogelijk niveau.
  • Kinderen hun vrijetijdsbesteding zinvol in te vullen door sportief, sociaal en mentaal verder te laten ontwikkelen.
  • De FUN-factor in het jeugdvoetbal niet uit het oog te verliezen
  • Een goede, stabiele en familiale club verder uitbouwen met meer leden, medewerkers en sympathisanten .
  • Sport en ontspanning aanbieden aan verantwoorde lidgelden.
  • Fier zijn op onze club en dat uitstralen op een positieve manier.
  • VV Nieuwerkerken is een club waar iedereen welkom is, en heeft als doel de kunst van het voetbal aan te leren en waarden en normen naar waarde te schatten. Fair-play en respect naar iedereen toe zijn bij ons werkwoorden.