Respect voor de scheidsrechter en de officials

Respect voor je eigen club

Respect voor de tegenstrever

Respect voor je medemaats

Respect voor ALLE collega voetballers

Respect voor de supporters van andere ploegen

Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)

Respect voor alle medewerkers